BHV = BEDRIJFSHULPVERLENING VOLGENS ARBOWETGEVING

Elk bedrijf is verplicht één of meer bedrijfshulpverleners op te leiden. Iemand mag zich pas een bedrijfshulpverlener noemen wanneer deze met goed gevolg een BHV cursus heeft afgerond.

De voordelen van onze BHV cursussen zijn:

Professionele docenten met praktijkervaring;
Op maat gegeven voor elk soort organisatie;
Door praktijkoefeningen erg uitdagend, dus het leslokaal uit.

Doel opleiding

Deelnemers kennis en vaardigheden aan te leren zodat zij als BHV-er ingezet kunnen worden.

Inhoud opleiding

Tijdens de BHV cursus komen onderwerpen op het gebied van Levensreddend Handelen, Brandbestrijding Communicatie en Ontruiming aan bod:

Levensreddende Handelingen (LH)
Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp (vijf belangrijke punten)
Noodvervoersgreep van Rautek en andere manieren van verplaatsen.
Vitale functies veilig stellen.
Beademen en reanimatie voor volwassenen maar ook voor kinderen en baby,s.
Verstikking en vergiftiging.
Shock.
Uitwendig (ernstig) bloedverlies en het verbinden hiervan (verbandleer).
Plaatselijk letsel brandwonden en in aanraking gekomen met chemische stoffen. Botbreuken, kneuzingen en verstuikingen en oogletsels.
Communicatie, Brandbestrijding en Ontruimingen.
Taken van de bedrijfshulpverlener.
Communicatiemiddelen tijdens een incident.
Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen).
Ontruimingen en het belang van nazorg.

BHV certificaat

Het examen wordt aan het einde van elk onderdeel afgenomen, zowel theorie als praktijk.

Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met aantekening reanimatie kunnen vrijstelling krijgen voor het onderdeel Levensreddende Handelingen en hoeven dit cursusonderdeel niet bij te wonen.

Deelnemers die het examen met goed gevolg afleggen ontvangen een  NIBHV certificaat , deze kennen een geldingsduur van 1 jaar.