OPLEIDING KLEINE BLUSMIDDELEN MET CERTIFICAAT

Voor het blussen van een beginnende brand bestaan verschillende
‘kleine blusmiddelen’: de brandslanghaspel, het blustoestel en de blusdeken.

Ze voldoen elk aan specifieke eisen en normen en voor een succesvolle
toepassing is het van belang dat het juiste blusmiddel op de juiste plaats
aanwezig is.

De cursus ‘Kleine Blusmiddelen’ is een korte praktijkgerichte instructie die de deelnemers in staat moet stellen om een beginnende brand te blussen.

Doel opleiding
Ons doel is dat de deelnemers na het volgen van de cursus een beginnende brand op een veilige wijze kunnen bestrijden en kennis hebben over preventie en alarmering.

Inhoud opleiding

Tijdens de cursus krijgen deelnemers meer informatie en training over de volgende onderwerpen:

Theorie:
Verbranding en blussing brandriehoek (vijfhoek)
Brandklassen A,B,C,D,F en specifiek Litium brandblussers
Draagbare blustoestellen
Vaste blusinstallaties
Brandoorzaken
Brandpreventie
Alarmering en ontruiming

Brandbestrijding diverse brandjes

Vaste en vloeistofbranden

 

Praktijk:
Blusoefeningen op diverse objecten
Preventiemaatregelen
Diploma / Certificaat

 

 

Deze cursus wordt afgesloten met een toets.

Bij positief resultaat krijgen de deelnemers het certificaat Kleine blusmiddelen.